Çok Sorulan Sorular


Ağız ve Çene Cerrahisi soruları

Çene cerrahisi hangi durumlarda gereklidir?

Çene cerrahisi diş hekimliği eğitimi tamamlandıktan sonra yapılan yaklaşık 4-5 yıllık bir uzmanlık gerektiren çene ile ilgili bozukluk ve hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bölümdür. Çene cerrahının müdahelelerinin başlıcaları şunlardır:
- Çene eklemindeki hastalıklar (çene kıtlaması)
- Diş sıkma ve gıcırdatma tedavisi
- Çene kırıkları tedavisi
- Tümör ve kist ameliyatları
- Baş ve boyun bölgesindeki apselerin tedavisi
- Çene ve yüzdeki görsel bozuklukların düzeltilmesi ameliyatları
- Zorlu ve gömülü diş çekimleri
- Çene kemiğinin hacimsel olarak arttırılması
- İleri implant cerrahisi ameliyatları
- Lazer cerrahisi. 
Çene cerrahları bu tedavileri gerek muayenehane şartlarında gerek ameliyathane şartlarında gerçekleştirmektedirler. Diş hekimleri yetersiz kaldığı bu gibi durumlarda hastayı ağız,diş ve çene hastalıkları cerrahına yönlendirmektedirler. 

Ağız ve çene cerrahının yaptığı  operasyonlar ağrılı mıdır? Anestezi altında yapılır mı? 
Ağız ve çene cerrahının yaptığı operasyonlar major ve minor cerrahiler olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Yani daha lokalize küçük cerrahi işlemler ve daha büyük operasyonlar. Ağız içi küçük cerrahi işlemlere örnek olarak 20 yaş diş çekimleri, gömülü diş çekimleri, implant yerleştirilmesi, kök ucu rezeksiyonu, sinüs operasyonları verilebilir. Bu işlemler lokal anestezi altında normal diş koltuğunda ağrı duyulmadan rahatlıkla gerçekleştirilebilen işlemlerdir. Lokal anestezik ajanlarla operasyon bölgesi uyuşturularak kısa sürede işlem tamalanır. Bunun dışında çene kemiğini ilgilendiren daha büyük operasyonlar ise genel anestezi yada derin sedasyon ile rahatlıla yapılabilmektedir. Büyük cerrahi işlemlere örnek olarak ise; çene kemiği küçültme ya da büyütme ameliyatları, çene ucu düzeltmetörpüleme, çene kırıkları, çenelerde oluşan kist ve tümörlerin çıkarılması sayılabilir. Bu gibi operasyonlar ise hem daha uzun süren operasyonlar olduğu için hem de lokal anestezi ile ağrı ve kanama kontrolü yapılamayacağı için genel anestezi tercih edilir. Genel anestezi sonrası gerekli ilaçlar verilerek hastaların iyileşme dönemini ağrısız bir şekilde geçirmeleri sağlanır

Çene ekleminde ne gibi rahatsızlıklar görülür? Tedavisi nasıl olur?

Çene eklemi rahatsızlıkları özellikle bizim toplumumuzda oldukça sık görülmektedir. Çene eklemi problemleri şunlardır: eklem bölgesinden ses gelmesi, çene eklemi etrafında yaygın ağrı, ağız açmada zorluk, çene kilitlenmesi, diş sıkma yada diş gıcırdatma, çene eklemi kireçlenmesi, çene eklemi kırıkları, çene ekleminin yokluğu gibi sendromal hastalıklar... Çene eklemi problemlerinin tedavisi başlıca 2 ye ayrılmaktadır. Cerrahiolarak tedavi yada konservatif yani minimal tedavi. Çene ekleminde en sık görülen problemler çene ekleminde hareket esnasında ses gelmesi, çene ekleminin takılarak hareket etmesi, diş sıkma ve gıcırdatma, çene ekleminde ağrı ve ağız açamamadır. Bu gibi en sık görülen rahatsızlıklarda; Çene ekleminin muayenesi hekim tarafından klinik ve radyolojik olarak yapıldıktan sonra öncelikle konservatif tedavi uygulaması yapılır. Eklem bölgesine rahatlatıcı sıcak uygulama ve egzersizler, ilaç tedavisi yada gece plağı-splinti kullanımı önerilir. Bu tedaviye cevap vermeyen daha ilerlemiş eklem rahatsızlıklarında eklem bölgesindeki ağrıyı azaltmak ya da ağız açıklığını arttırmak için eklem içi yıkama işlemi yani Artrosentez uygulaması yapılabilir. Bu uygulama özel enjektörler ile kulak önü eklem bölgesinden girilerek bu bölgenin özel solüsyonlar yıkama işleminin yapılması ve gerekirse eklem içine kayganlaştırıcı ilaç ilavesi yapılmasıdır. Bunun dışında çene eklemini ilgilendiren daha ileri hastalık durumlarında eklemin açılarak ameliyat ile düzeltilmesi de gerekebilir.

Çene ve yüz kemiği kırıkları nasıl tedavi edilir?
Çene kemiği kırıkları tedavisi oluştuğu bölgeye, kırığın tipine, kişinin yaş ve sağlık durumuna göre değişmektedir. Örneğin çocuklarda büyüme ve gelişim çok hızlı devam ettiği için genellikle kapalı tadavi yani açık ameliyat etmeden tedavi gereklidir. Bunun dışında kırığın alt çenede olması durumunda kırığın durumu uygun ise sadece dişlerden destek alınarak çene teller yada vidalar yardımıya sabitlenerek yaklaşık 45 günde kırık bölgesi iyileşebilmektedir. Ancak kırık çok parçalı ise yada üst çenede ise açık olarak ameliyat ile kırık parçaların birleştirilmesi daha uygun olacaktır. Bu işlem titanyum plak ve vidalar yardımıyla yapılır. Yüz kırıkları ise genellikle bir kaza ya da travma sonucu oluştuğu için genellikle hayati tehlike arz etmektedirler. Bu kırıkların tedavisi de ameliyat ile kırık bölgelerin birebir vidalar yardımıyla tespit edilmesi ile gerçekleştirilir. 

Çene ve yüz deformiteleri nasıl tedavi edilir?
Çene ve yüz deformiteleri genel olarak  çene kemiklerinin kafa yapısına kıyasla uygun pozisyonda olmaması (fazla önde yada arkada olması) ya da çene ve yüz gelişiminin yeresiz yada fazla olması sonucu oluşan problemlerdir. Bu deformiteler daha ileri derece rahatsızlıklar olduğu için eğer hasta kemik gelişimini tamamlamış ise kemiksegmentlerinin yerlerinin düzeltilmesi cerrahi olarak müdahale gerektirir. Ancak hasta kemik gelişimini tamamlamış yani çocuk yaşta ise sınırlar elverdiğince çene ve yüz bölgesine ortopedik olarak müdahele edilir ve bazen de cerrahi müdaheleye gerek kalmayabilir.

Çene kistleri hakkında bilgi verir misiniz?
Çene kistleri çene kemikleri içerisinde yer  alan zaman içerisinde sınırlarını genişleterek büyüme eğiliminde olan içi sıvı bir kist mataryeli ile dolu olan lezyonlardır. Çene kistleri genellikle çürük ve iltihaplı bie dişten ya da sürmemiş bir gömülü dişten kaynaklanabileceği gibi çene gelişimi sırasında kalan doku artıkları yüzünden de meydana gelebilir. Çene kistlerinde erken teşhis ve müdahele çok önemlidir. Kist kavitesi çok fazla büyümeden müdahele edilmesi önemlidir. Eğer kist boşluğu büyür ise çene içerisindeki anatomik boşluklara yayılarak daha tehlikeli durumlar oluşabilmektedir. Çene kistlerinin tedavisi errahi olarak kistin çıkarılması bu boşluğun kazınarak temizlenmesi ile  gerçekleştirilir. Küçük kistlerin tedavisi lokal anestezi ile mümkün iken daha üyük boşluklar oluşturan kistlerin  alınması genel anestezi gerektirebilir

Protez öncesi ağızda ne gibi cerrahi bir işlem yapılmaktadır?
Protez yaılmadan önce ağız içindeki sert  ve yumuşak dokuların durumu çok önemlidir. Fonksiyonel ve estetik bir protez için çeşitli müdaheleler gerektiğinde yapılırsa daha sağlıklı bir protez yapımı mümkündür. Hareketli protez öncesi kemik çıkıntılarının düzeltilmesi sarkık diş etinin kesilerek alınması ve damakların daha uygun hale getirilmesi bu işlemler arasında sayılmaktadır. Sabit kalıcı protez yapmak için implant uygulaması da bu uygulamalar arasında sayılabilir. Çene kemiği içerisine ygun bölgelere, uygun  sayıda, uygun kalınlık ve uzunlukta titanyum implant vidaları yerleştirilerek bu idalardan destek alınarak yapılacak olan  porselen protezlerle ağzında hiç dişi olmayan bir kişi de tamamen sabit dişlere kavuşabilir. Mevcut dişleri ağızda yer alan bir kişinin estetik amaçlı porselen aptırması öncesinde altın oran ve estetik  gülüş tasarımı yapmak çok önemlidir. Özellikle ön bölgedeki diş kaplamalarında dişeti seviyelerinin eşitlenmesi ve estetik gülüş seviyelemesinin yapılması protez öncesinde gerekli işlemlerden biridir.


Cevabı görmek için soru başlıklarını tıklayın