Tedavi Hizmetleri

GÖMÜLÜ 20 YAŞ DİŞ OPERASYONLARI

Gömülü 20 Yaş Operasyonları

20 yaş dişi iltihabı veya apsesinin belirtileri : 
Ağrı (kendiliğinden veya üstüne basınca).Şişlik (ağız içerisinde veya yüzde) , Kızarıklık , Çene altındaki lenf bezlerinin şişmesi.
Yutkunma zorluğu.Ağzın kapatılamaması veya kapatınca 20.yaş dişi üzerindeki diş etinin ısırılması, baskı olması. 20 yaş dişlerinin zararları : Öndeki dişe baskı yaparak çapraşıklığa neden olabilir.Öndeki dişte çürüğe neden olabilir.İltihap için uygun bir ortam yarattığından zaman zaman ağrı ve şişliğe neden olabilir.Mevcut iltihap, vücudun zayıf bir anında kana karışıp; kalp, böbrek, beyin, eklemler gibi hayati organlara yerleşebilir ve hayati tehlike yaratabilir.

20 yaş dişi iltihabının tedavisi : 
Öncelikle antibiyotik tedavisi ile akut durumdaki iltihabın kronikleştirilmesi gerekir. (Burada bulunan iltihap, antibiyotik kullanımı ile sadece kronikleşmektedir. Tamamen temizlenememektedir. Bu nedenle antibiyotik kullanımı sonrasında şikayetlerin geçmesine aldanarak dişin çekilmesinden vazgeçilmemelidir.)


Gömülü Diş : 
Gömülü dişler, ağız cerrahisinde en sık görülen olgulardır. Ağızda sıklıkla alt-üst 20 yaş dişleri, üst çene köpek dişleri ve nadiren alt-üst çene küçük azı dişleri gömülü kalabilir. Gömülü dişler bazen hiç belirti göstermez ve şikayete neden olmaz. Bazen de, çok büyük şikayetlere neden olabilirler.Varlığı saptandıktan sonra, şikayete neden olsun ya da olmasın gömülü dişlerin mutlaka çekilmesi gerekmektedir.Gömülü dişlere bağlı oluşabilecek şikayetler şunlardır:


* Bulundukları bölgeye bağlı olarak, zaman zaman baş, kulak, göz ağrılarına neden olurlar.

* Özellikle yarım gömülü dişler ile dişeti arasında ve gömülü dişle bir önündeki komşu diş arasında iyi temizlenemeyen bir bölge bulunacaktır. Burada biriken yemek artıkları sonucunda oluşan mikroorganizmalar, sürekli yinelenen enfeksiyonlara, komşu dişte çürüklere neden olur.


* Gömülü 20 yaş dişleri, yer darlığı nedeniyle sürmeye (çıkmaya) çalışırlarken öndeki dişlere basınç uygularlar. Bu basınç sonucunda, özellikle tek köklü ön grup dişlerde kaymalar ve yer değiştirmeler oluşur. Bu nedenle özellikle Ortodontik Tedavi gören çocuklar ve gençlerde, 20 yaş dişlerinin sürme pozisyonları çok sıkı takip edilmelidir. 

* Kemik içerisinde gömülü olan dişler, bir kesecik içerisinde bulunurlar. Zaman içerisinde bu kesecik değişime uğrayarak, kist oluşmasına neden olabilir. Oluşan kistler, zamanla çok büyük boyutlara ulaşarak çene kemiğini zayıflatır ve çene kırıklarına bile neden olabilir.Apse ve Kist Operasyonları ( Apikal Rezeksiyon ) Apikal Rezeksiyon Operasyonunun Yapıldığı Durumlar:Diş kökünün yapısal veya şekilsel bozukluğu nedeniyle kanal tedavisi'nin tam yapılamaması , Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması , Kanal Tedavisi sırasında alet kırıldıysa , kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla ,Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda , Diş kökünde kist oluşan vakalarda ,Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında.

20 YAŞ DİŞLERİ20 yaş dişleri 17-26
yaşları arasında sürmesi gereken 3. büyük azı dişleridir.20 yaş dişleri ağızda en sonda yer alan
dişlerdir. Ulaşılması ve görülmesi zor olan bir bölgede olduklarından dolayı
fırçalanması ve bakımı diğer dişlere göre daha zor olabilmektedir. Yetersiz
fırçalamaya bağlı olarak 20 yaş dişleri kolayca çürüyerek ağrılara ve ağız
kokusuna yol açmaktadır.20 yaş dişleri bazı durumlarda çenedeki yer
darlığı sebebiyle çıkamazlar. Tam olarak gömülü (hem diş eti hem çene kemiği altında
kalan ağızda hiç görülmeyecek şekilde) kalabildikleri gibi diş etinin altında
yarı gömülü kalarak ağız ortamıyla ilişkili hale gelebilirler. Bu durumda diş
etinden çıktıkları bölgede gıdaların sıkışmasına ve birikmesine yol açarak
enfeksiyona neden olurlar. 20 yaş dişinin çevresindeki diş etinde şişlik ve
kızarıklık, boyuna ve kulağa yayılan şiddetli ağrı, lenf bezlerinin şişmesi,
ağız açma ve yutkunma sırasında ağrıya neden olan bu tabloya perikoronitis adı
verilmektedir.Tam gömülü 20 yaş dişleri ise önündeki
dişleri sıkıştırabilir, dişlerde çapraşıklık (eğrilik) yaratabilirler. Ayrıca
komşu dişe baskı yaparak bu dişin çürümesine neden olabilirler. Uzun yıllar
fark edilmeyen gömülü 20 yaş dişleri çene içerisinde büyük boyutlara ulaşan
kistlere neden olarak ciddi sorunlara yol açabilirler.Herhangi bir soruna yol açmasa bile diğer
dişlerin düzgün sıralanmaları için 20 yaş dişlerinin ortodontik tedavi amacıyla
çekilmeleri gerekebilir. Bu gibi sebeplerden dolayı 20 yaş dişlerinin lokal
anestezi ile yalnızca bulunduğu bölge uyuşturularak çekimi gerekmektedir.

20 yaş dişlerinin çekimi çene cerrahları tarafından yapılmalıdır.20 yaş dişleri dışında
bazen köpek dişleri ve küçük azı dişleri de gömülü kalabilirler. Ortodontik
olarak (tellerle) yerlerine getirilemeyecek durumda oldukları saptandığında
aynı şekilde operasyonla çekilmeleri gerekir.OPERASYON SONRASI NELERE
DİKKAT EDİLMELİDİR?Çekim sonrasındaki ilk gün
tükürme, diş fırçalama, şiddetli çalkalama, pipet kullanma veya gargara
yapılmamalıdır. İlk iki gün ılık, taneciksiz ve yumuşak besinler
tüketilmelidir. Her besin tüketimi ve diş fırçalamanın ardından doktor
tarafından önerilen antiseptik gargaralar kullanılmalıdır. Ağrı kesici ilaçlar
ve eğer önerildiyse antibiyotik düzenli kullanılmalıdır. İyileşme sürecini
bozacağından dolayı için ilk 48 saat sigara içilmemelidir.Hızlı ve yeterli yapılan
cerrahiyi takiben fazla ağrı oluşmaz ve oluşan ağrı hafif ağrı kesicilerle
kolaylıkla kontrol altına alınır.Yanaktaki ödem dişin
durumuna göre ve kişiden kişiye çok değişkenlik gösterir. Şişlik oluşmaması
için yanak bölgesine ilk 24 saat soğuk tampon (buz kompres) yapılmalıdır. Hafif
şişlik olması normaldir ve iyileşme için gereklidir.