background

Amaç ve Hedeflerimiz

Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

  • Etkililik(kanıta dayalı tıp)İlkesini; koruyucu tedaviyi öz planda tutmak, ağız diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek. 
  • Verimlilik İlkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlamak. 
  • Hakkaniyet(temel/sağlık hukuku)İlkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak. 
  • İnsaniyet(hizmet kalitesini) İlkesini; kaliteli ve kolay ulaşabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak ve bu ilkeleri yerine getirerek; kurumumuzun birinci amacı olarak hizmet vermekteyiz.

Sayfa güncellenme tarihi: 31/Ekim/2023 15:10