background

Hasta Hakları

1. Hizmetlerden yararlanma hakkı Merkezimize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hastalarımız sunulan hizmetler hakkında bilgilenme hakkına sahiptir.

2. Bilgilendirme ve onay hakkı hastalarımız kendilerine yapılan tıbbi tedavi ve müdahaleler hakkında risk ve yararları ile ilgili olarak anlayacakları dil ve yöntemle bilgi alma hakkına sahiptirler. Hastalarımızın hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkı vardır.

3. Personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı Hastalarımız, tedavileriyle ilgili sağlık çalışanlarının kimliklerini görev ve unvanlarını bilme seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme hakkı Hastalarımız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulması isteme hakkına sahiptir.

6. Mahremiyet (Gizlilik) hakkı Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. Hastanemiz yasal zorunluluk dışında hastalarımıza ait tüm bilgiler ölümden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur.

7. Saygı görme hakkı Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda, Merkezimize ismini verirken taşıdığımız duyarlılığın en önemli göstergesi olarak, kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

8. Konsültasyon (İkinci görüş) isteme hakkı Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

9. Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece, dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

10. Güvenlik hakkı Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır. Kendi ve hastanemiz güvenliği için karşılıklı olarak yardımlaşılır. Merkezimizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayanlar) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

11. Refakatçi ve ziyaretçi bulundurma hakkı Hastalarımız, tıbbi durumlarına göre hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

12. Şikâyet / Görüş ve öneri bildirme hakkı Hasta ve hasta ailesi, verilen hizmetlerden şikâyeti halinde hastanemiz hasta hakları prensipleri içinde inceleyerek konunun sonuçlandırılması ve sonucu hasta ve ailesine açıklanarak varsa mağduriyetin giderilmesi için çaba harcar.

13. Sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 

Sayfa güncellenme tarihi: 31/Ekim/2023 15:10