background

Kamera İzleme ve Depolama Politikası

BÖLÜM -1- Video Kamera İzleme Politikası'nın Amacı Ve Kapsamı

Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Poliklinik” veya “Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi” olarak anılacaktır.), güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; Poliklinik’in ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve bu kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

BÖLÜM -2- Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, güvenlik kamerası vasıtasıyla Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin binasında çalışanların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin binalarına gelen kişilerin Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nde asılan ya da www.sefadalbudak.com adresinden çalışanların erişimine sunulan “Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışan Aydınlatma Metni” aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Çalışanların giriş-çıkış takibinin yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, yukarıda belirtilen bölgelerde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir ve ziyaretçi olarak Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi binasına gelen kişilerin Poliklinik nezdinde asılan ya da www.sefadalbudak.com adresinden misafirlerin ve ziyaretçilerin erişimine sunulan “Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ziyaretçi Aydınlatma Metni” aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, yukarıda belirtilen bölgelerde çalışan adaylarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan adayı olarak Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin binasına gelen kişilerin Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi nezdinde asılan ya da www.sefadalbudak.com adresinden ulaşılabilecek olan “Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, yukarıda belirtilen bölgelerde hasta ve hasta yakınlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Hasta ve hasta yakını olarak Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin binasına gelen kişilerin Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi nezdinde asılan ya da www.sefadalbudak.com adresinden ulaşılabilecek olan “Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hasta, Hasta Yakını Aydınlatma Metni” aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, yukarıda belirtilen bölgelerde tedarikçi ve tedarikçi yetkilisi/çalışanının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. tedarikçi ve tedarikçi yetkilisi/çalışanı olarak Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin binalarına gelen kişilerin Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi nezdinde asılan ya da www.sefadalbudak.com adresinden ulaşılabilecek olan “Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tedarikçi Ve Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanının Aydınlatma Metni” aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

BÖLÜM -3-Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından 7 gün 24 saat boyunca fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, denetim amacıyla, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi binasında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyetine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

BÖLÜM -4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca yönetim kurulunun erişimi bulunmaktadır.

BÖLÜM -5- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;

  • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
  • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
  • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
  • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
  • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
  • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
  • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

BÖLÜM -6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından 3 ay süreyle saklanmaktadır. 3 ayın geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

BÖLÜM -7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin video kameralar ile izleme faaliyeti, bina girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

DALBUDAK SAĞLIK HĠZMETLERİ
 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sayfa güncellenme tarihi: 31/Ekim/2023 15:10