background

Kurumsal Hedeflerimiz

  1. Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak
  2. Koruyucu diş hekimliğini benimsetmek ve uygulamak
  3. Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim ve kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek ve geliştirmek
  4. Merkezimize başvuran hastalarımızın almış oldukları hizmetleri online ortamda ulaşılabilir hale getirmek
  5. Sağlık alt yapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
  6. Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak

Sayfa güncellenme tarihi: 31/Ekim/2023 15:10