background

Cerrahi Diş Tedavi

Cerrahi” kelimesi hastanede kalmayı, genel anesteziyi ve uzun bir iyileşme süresini akla getirmektedir.Fakat, oral ameliyat olma deneyimi genellikle bundan çok farklıdır. Ağız cerrahisi, genellikle lokal anestezi altında, minimum iyileşme süresi ile gerçekleştirilir.

 

İnsanlarda cerrahi kelimesi hastanede kalmayı, genel anesteziyi ve uzun bir iyileşme süresini hatırlatır, fakat, oral ameliyat olma deneyimi genellikle bundan çok farklıdır. Ağız cerrahisi, genellikle lokal anestezi altında, minimum iyileşme süresi ile gerçekleştirilir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; ağız içerisinde yer alan hem yumuşak (yanak, damak, dil, dudak, kaslar vb.) hem de sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen deformitelerin, kistik veya tümoral patolojilerin tedavilerinin yanı sıra diş ve çene kırıkları, sürmüş ya da gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olma amacıyla yapılan düzeltmeleri içeren tedavi yöntemleridir